«باسمه تعالی»

 

گاهنامه مطالعات جهان با تکیه بر تخصص کشورشناسی، با همت اهالی دانشکده مطالعات جهان به ویژه دانشجویان عزیز و با حمایت اساتید بزرگوار، امیدوار است در راه کسب مرجعیت علمیِ این دانشکده، نوقدمی نهاده باشد. عرضه دانشِ کشورشناسی بر مبنای مطالعات بین رشته‌ای، ضرورتی برای ارائه تجربه سایر کشورها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است. به این ترتیب، این نشریه میکوشد در حد توان انعکاسی از تجربه‌ها باشد و چشم اندازی برای حل مسائل فراروی ایران عزیزمان ارائه دهد.

از این رو، از همه علاقه‌مندان، دانشجویان و اساتید محترم در عرصه علم کشورشناسی دعوت می‌شود در جایگاه خود و در حد رسالت خود در این مسیر گام بردارند. همچنین از کلیه دانشجویان گرامی، خوانندگان و صاحب نظران اندیشمند تقاضا می شود با راهنمایی مشفقانه خویش ما را در این مسیر یاری نمایند. 

 

با سپاس 

گاهنامه مطالعات جهان

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، 1398 

شناسنامه نشریه