فراخوان ارسال مقاله، گاهنامه مطالعات جهان، شماره دوم

 

✅در سال 1396، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران را با انجام پژوهشی تحت عنوان «آینده‌پژوهی ایران 1396» بررسی کرده است. برهمین اساس با نگاهی اجمالی بر مسائل دامن‌گیر و پیش روی کشور که در این پژوهش عنوان شده‌است، همچنین نتیجه‌ای که آرای عمومی صحه‌ی صدق آن است، مسائل اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه معرفی شده ‌است؛ به نوعی که ۶۰ درصد شهروندان اصلاحات اقتصادی در سطح کلان را به‌عنوان مسئله اصلی کشور انتخاب کرده‌اند. همچنین این مسئله با عنوان «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، اولین مسئله معرفی شده ‌است. بنابراین باتوجه به اهمیت این مسئله و همچنان مطرح بودن آن در سطح کلان، موضوع عنوان شده به عنوان موضوعِ شماره آینده (گاهنامه مطالعات جهان) انتخاب میشود. لذا از عزیزانی که مایل به ارائه‌ی مقاله در این زمینه میباشند دعوت میشود تا با تحقیق پیرامون اصلاحات ساختاری‌ِ سیستم اقتصادی که در کشورهای مختلف انجام گرفته است، تجربه شایانی را ارائه دهند.
در این پژوهش با انتخاب کشور مورد نظر، ضمن اشاره به اصلاحات اقتصادی مهم و قابل تأملی که در طول تاریخ در آن کشور انجام گرفته است، لازم است اصلاحاتِ انجام گرفته و ساختار اقتصادی رایج در آن کشور به تفصیل توضیح داده شود. اصلاحات اقتصادی معمولا به دلایل مستقیم یا غیرمستقیمِ مربوط به چالش‌ها و عواملِ بلند مدت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی انجام میگیرند. به همین دلیل پیشنهاد میشود که پژوهش مورد نظر به جریانِ تئوری‌های مختلفِ مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی که در اصلاحاتِ اقتصادی کشور مورد نظرتأثیر داشته اند، توجه نماید.
همانگونه که قبلا اشاره شد هدف اصلی این نشریه ارائه‌ی تجربیات سایر کشورها در زمینه‌های مختلف میباشد. لذا از شما پژوهشگران عزیز تقاضا میشود باتوجه به تجربه کشور مورد نظر، در پایان تحقیق، راهکارهای منطقی خود برای بهبود فضای اقتصادی ایران را ارائه دهید.

❗️کسانی که مایل به ارائە مقاله برای انتشار در شماره دوم "گاهنامه مطالعات جهان" را دارند، لطفا مشخصات درخواستی زیر را به ایمیل wspsj@yahoo.com ارسال کنند.
نام و نام خانوادگی:
رشته و مقطع تحصیلی:
کشور یا کشورهای مورد مطالعه:
ایمیل:
شماره تماس:

باتشکر
گاهنامه مطالعات جهان