درباره نشریه

گاهنامه مطالعات جهان؛ نشریه‌ای است که بصورت دوره‌ای قصد تبیین و یا توضیح مناسبات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... در سطح کلان را دارد.