موضوعات = تحریم‌های آمریکا و تجربه کشورها
سیاستِ ترامپ؛ تحریم و تجارت

دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 2-5

نگار شیوا


جبران مافات بعد از نشست هانوی

دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 17-17

سجاد احمدیان؛ ریچارد هاس


تحریم‌ها در روابط هند و آمریکا

دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 22-23

فرزان صفری


دیدگاه انگلستان درباره اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا

دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 24-25

فرناز اسکندری؛ سلما اوگیرا ابیر