نویسنده = احسان رسولی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ابر چالش‌ها در اقتصاد فدراسیون روسیه: کنش و واکنش

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 12-13

احسان رسولی‌نژاد